Ferreteria i construcció
C. Rigo, S.L.

Ferreteria
Decoració
Pintures
Jardineria
Tot el necessari per la llar

Per trobar-nos vina a:

Carrer de s'Era Vella, s/n
07691, s'Alqueria Blanca
Tel./Fax 971 16 40 79
Tel. 971 16 40 51