Sant Antoni
a S'Alqueria Blanca

Sant Antoni i el dimoni
anaren a Santanyí
veren tanta cerimoni
que varen tornar cap aquí.
Sant Antoni gloriós
que curau es mal de ventre
en es meu carrer n'hi ha
de dones que en tenen sempre.