Vistes d'enguany

Les xeremies donen la benvinguda a les festes. Els caparrots encara dormien.