Vistes d'enguany

El nostre rector va presentar un llibre de rondalles inédites.
Va fer la presentació Gabriel Gener Manila i hi va participar la Coral Sant Jaume