Els quintos d'enguany

Els quintos d'enguany
  • Joan Baptista Maimó Vallbona (de can Corraler)
  • Conni (des Pinar)
  • Caterina Fiol Vadell (de na Maria Esperança)
  • Andreu Adrover González (de can Pere Ignasi)
  • Maria Francisca Moya Obrador (de can Soler)
  • Toni Bordoy Estelrich (de can Roca)
  • Maria Neus Salom Rosselló (de ses Pruneres)
  • Josep Barceló Bonet (de ca s'Ermità)
  • Miquel Salom Rigo (de can Blai)