Vistes d'enguany

Els balladors anaven d'allň més falaguer.