Els quintos d'enguany

  • Maria Antònia Barceló Rosselló (de ca s'Ermità)
  • Joan Rigo Lladó (de ca l'amo en Llorenç)
  • José Ledesma García
  • Victòria Forteza Rado
  • Pere Bonet Bonet (de sa Penya)
  • Miquela Mesquida Barceló (de sa Residència)
 
Victòria Forteza Rado Pere Bonet Bonet Miquela Mesquida Barceló Joan Rigo Lladó Maria Antònia Barceló Rosselló José Ledesma García